Cenik

Cene storitev obračunavamo po tarifah za posamezna področja in nivoje zahtevnosti. Tarife za pripravo ali urejanje besedil se gibljejo med 20 in 60 evrov na avtorsko stran (250 besed).

Tarife za pripravo ali urejanje preprostejših pisnih izdelkov so nižje od tarif za zahtevnejše izdelke. Na višino tarife vplivajo tudi dostopnost virov ter obseg dodatnih del, kot so izvedbe meritev in raziskav ter morebitne druge potrebe naročnika. Pomemben tarifni faktor je rok izvedbe. Za vsako povpraševanje izdamo ponudbo z običajnim rokom izvedbe, poleg tega pa lahko zahtevate tudi izdajo ponudbe za prioritetni rok izvedbe. Na ceno lahko zraven navedenega vpliva še zasedenost izvajalcev, če v primeru prezasedenosti izdamo prednostno ponudno.