Izdaja ponudbe

Ponudbo za vsakega naročnika pripravimo posebej na podlagi njegovega povpraševanja, pri oblikovanju ponudbe pa upoštevamo vse predložene podatke in gradiva. Ob prejemu povpraševanja in pri oblikovanju ponudbe naročniku zmeraj svetujemo glede optimizacije ponudbe. Prioriteta našega dela namreč ni enkraten zaslužek, temveč vaše zadovoljstvo s storitvijo, saj večji del našega prometa ustvarjajo redni naročniki, večino novih naročnikov pa pridobimo na podlagi priporočil. Pri oblikovanju cen zaradi tega upoštevamo osnovno potrebo po zagotovilu kakovosti vseh naših storitev in izdelkov.

V informativne namene vam lahko pripravimo tudi informativno ponudbo, ki jo oblikujemo na osnovi osnovnih podatkov, kot so tema ali naslov, področje ter obseg izdelka. Za izdajo pogodbene ponudbe pa posredujte vse napotke, smernice, zahteve in želje, saj vsako naročilo izvajamo na podlagi in v okviru izdane ponudbe. Povpraševanje in izdana ponudba za naročnika seveda nista zavezujoča, sami pa se zavezujemo k 7-dnevni veljavnosti vsake izdane ponudbe. Po pretečenem času veljavnosti ponudbe lahko oddate zahtevo za obnovitev ali izdajo nove ponudbe.