Izvleček splošnih pogojev

Vsa navodila za pripravo izdelka predložite pred potrditvijo ponudbe. Če želite dodatna navodila predložiti po potrditvi izhodiščne ponudbe, vam lahko za posodobitev izstavimo dopolnilno ponudbo.

Privzeti tehnični slog oblikovanja je APA. Pri oddaji povpraševanja lahko zahtevate uporabo alternativnega tehničnega sloga. Če spremembo sloga oblikovanja zahtevate po oddaji naročila v izvedbo, vam lahko za posodobitev izstavimo dopolnilno ponudbo.

Izdelki se obračunavajo po avtorskih straneh. Ena avtorska stran zajema 250 besed ali 1.500 znakov brez presledkov ali 1.875 znakov s presledki ali 1 slikovni element. Na koliko listov se vsebina razporedi, je odvisno od oblikovanja.

V obseg izdelka se vštevajo vsi elementi, vključno s seznami virov, seznami okrajšav, opombami pod črto, kazali, naslovnicami itn.

V ceno storitve so vključeni popravki, ki so skladni s ponudbo, izdano na podlagi predloženih navodil, ter oddani v roku. Navodila za oddajo napotkov za popravke so dostopna na https://gwriters.si/napotki-za-popravke/.

>>> POGOJI POSLOVANJA <<<