Oddaja napotkov za popravke

Skladno s pogoji poslovanja so v ceno izdelave besedil vključeni vsi popravki napak in popravki neskladnosti s predloženimi navodili in na podlagi teh izdano ponudbo.

Rok za oddajo napotkov za popravke

Rok za oddajo napotkov za popravke je enak roku priprave izdelka ter začne teči z dnem oddaje izdelka naročniku.

Realiziramo lahko tudi napotke za popravke, oddane po roku za oddajo napotkov za popravke. Napotke za popravke, oddane po pretečene roku za oddajo napotkov za popravke, obravnavamo kot novo naročilo, za katerega izdamo dopolnilno ponudbo.

Oblika oddaje napotkov za popravke

Napotke za popravke predložite vpisane v MS Word dokument kot označene spremembe ali komentarje.

Realiziramo lahko tudi napotke za popravke, oddan v drugih oblikah, npr. vpisane na pdf dokument, vpisane v ločen dokument, vpisane v elektronsko sporočilo ipd. Ob predložitvi napotkov za popravke v drugih oblikah, vam za prenos napotkov v ustrezno obliko izdamo dopolnilno ponudbo.

Vsebina napotkov za popravke

V ceno izdelave besedila so vključeni popravki napak in popravki neskladnosti s predloženimi navodili in ponudbo.

Realiziramo lahko tudi napotke za spremembe (nove napotke) in dopolnitve (širitev besedila). Za realizacijo novih napotkov, ki niso bili predloženi za izdajo ponudbe, ter realizacijo dopolnitev, s katerimi se preseže s ponudbo določen obseg izdelka, izdamo dopolnilno ponudbo.