Naši produkti

Posredujemo pri ghostwritingu in revidiranju tehničnih, strokovnih in znanstvenih besedil:

Ghostwriting – priprava besedil po naročilu

  • Pisanje člankov, prispevkov, elaboratov, esejev, nalog, raziskav
  • Priprava predstavitev in referatov
  • Pisanje strokovnih in poslovnih blogov in kolumn
  • Pisanje odgovorov (strokovnih nasvetov) na pisma bralcev
  • Pisanje tehničnih, strokovnih in znanstvenih monografij

Revidiranje in vsebinsko urejanje besedil

  • Revidiranje člankov, prispevkov, elaboratov, esejev, nalog, raziskav in predstavitev
  • Vsebinsko popravljanje besedil po podanih napotkih, navodilih in smernicah
  • Adaptacija znanstvenih člankov za poljudne publikacije

Za vse produkte zagotavljamo kontrolo kakovosti izdelkov in skrbimo za varstvo podatkov naročnikov in izvajalcev. Vsak pripravljen izdelek je pred oddajo vsebinsko pregledan ter preverjen z vidika izvirnosti.