Področja

S svojimi sodelavci pokrivamo različna področja in vede:

1) Družboslovje (vzgoja in izobraževanje, ekonomija, sociologija, upravne in organizacijske vede, pravo, politične vede, kriminologija in socialno delo, urbanizem, psihologija, šport, narodno vprašanje, arhitektura in oblikovanje, informacijska znanost in bibliotekarsko)

2) Humanistika (zgodovinopisje, arheologija, antropologija, etnologija, jezikoslovje, kulturologija, literarne vede, muzikologija, umetnostna zgodovina, filozofija, teologija, geografija)

3) Naravoslovje (matematika, fizika, biologija, kemija, biokemija in molekularna biologija, geologija, računalniško intenzivne metode in aplikacije, varstvo okolja, farmacija, medicina, biotehnika)

4) Tehnika (gradbeništvo, kemijsko inženirstvo, energetika, materiali, mehanika, sistemi in kibernetika, računalništvo  in informatika, telekomunikacije, elektronske komponente in tehnologije, proizvodne tehnologije in sistemi, konstruiranje, električne naprave, procesno strojništvo, tekstilstvo in usnjarstvo, meroslovje, rudarstvo in geotehnologija, geodezija, promet, vodarstvo, tehnološko usmerjena fizika, komunikacijska tehnologija)

5) Druge, interdisciplinarne vede.