Ali so v ceno vključene korekture?

Da, v ceno storitev so vključene tudi vse korekture, ki so skladne z izdano ponudbo, na osnovi katere je bil izdelek pripravljen. Velikega pomena je zaradi tega, da ste pri oddaji povpraševanja natančni in izčrpni v podajanju zahtev in napotkov. Če ni dogovorjeno drugače, vsak izdelek in na naročilo vezano korespondenco po oddaji hranimo do poteka roka za izvedbo korektur. Rok za izvedbo korektur je ekvivalenten roku izvedbe in prične teči z dnem oddaje izdelka.