Kdo pripravlja izdelke?

Izdelke pripravljajo, urejajo in revidirajo stalni sodelavci agencije. Možnost realizacije vsakega povpraševanja preverimo pri ustreznih izvajalcih, ki glede na svoje kompetence naročilo lahko prevzamejo, in v primeru potrditve izstavimo ponudbo. Izvajalcu je izvedba naročila dodeljena glede na področje, ki ga pokrivaj, in kategorijo, v katero je razvrščen glede na svojo izobrazbo in delovne izkušnje. Delo vsakega novega izvajalca v poskusnem obdobju nadzorujeta dva stalna sodelavca agencije. Vsak izdelek gre pred oddajo v kontrolni vsebinski pregled ter v kontrolo izvirnosti.