Prijava v bazo

K sodelovanju vabimo sodelavce z ustrezno izobrazbo in izkušnjami na področju pisanja in urejanja tehničnih, strokovnih in znanstvenih besedil. Najnižji vstopni pogoji za sodelavce prve ravni so vsaj VI. stopnja izobrazbe in vsaj tri lastne objave v slovenskih ali tujih publikacijah. Vstopni pogoji za sodelavce druge ravni so vsaj VII. stopnja izobrazbe in vsaj tri lastne objave v recenziranih publikacijah, vstopni pogoji za sodelavce tretje ravni pa vsa VIII. stopnja izobrazbe in vsaj 10 lastnih objav v recenziranih publikacijah. Vsi sodelavci opravljajo interni pravopisni izpit in po potrebi izobraževanja na področju zahtevanih metodologij za področje ter uporabe programskih orodij (Microsoft Office, IBM SPSS, GNU PSPP).

[contact-form-7 id=”53″ title=”Prijava”]