Cenik

Cene storitev obračunavamo po tarifah za posamezna področja in nivoje zahtevnosti. Tarife za pripravo besedil se gibljejo med 15 in 35 evrov na avtorsko stran (250 besed), tarife za urejanje besedil pa med 10 in 35 evrov na avtorsko stran (250 besed).

Tarife za pripravo besedil so v povprečju nekoliko višje od tarif urejanja besedil, saj priprava besedila praviloma zahteva tudi pridobivanje virov, medtem ko za vsebinsko, slogovno in tehnično urejanje to pogosto ni potrebno. Tarife za pripravo ali urejanje preprostejših pisnih izdelkov so nekoliko nižje od tarif za zahtevnejše izdelke. Na višino tarife vplivajo tudi dostopnost virov ter obseg dodatnih del, kot so izvedbe meritev in raziskav ter morebitne druge potrebe naročnika. Pomemben tarifni faktor je rok izvedbe. Za vsako povpraševanje izdamo ponudbo z običajnim rokom izvedbe, poleg tega pa lahko zahtevate tudi izdajo ponudbe za prioritetni rok izvedbe. Na ceno poleg navedenega lahko vpliva tudi zasedenost izvajalcev, saj v času prevelikega povpraševanja izvajalci prevzemajo delo nad normo.