Kdo je nosilec avtorstva izdelkov?

Vse intelektualne, avtorske in uporabniške pravice izdelka so predmet storitve in ob naročilu preidejo na naročnika. Avtorstvo izdelka tako pripada naročniku, medtem ko izvajalec ali posrednik nimata do uporabe ali distribucije izdelka nobene pravice. Vsi izdelki so zato po pretečenem roku odstranjeni iz arhivov. Vsak izdelek je pripravljen izključno za posameznega naročnika in na podlagi ponudbe, kakršna koli sekundarna uporaba pa ni mogoča.