Kdo je nosilec avtorstva izdelkov?

Vse intelektualne, avtorske in uporabniške pravice izdelka so predmet storitve in že ob naročilu preidejo na naročnika. Izvajalec in posrednik nimata pravice do kakršne koli uporabe ali distribucije izdelka. Izdelki so zato po pretečenem roku odstranjeni iz arhivov. Vsak izdelek je pripravljen izključno za posameznega naročnika in na podlagi ponudbe, kakršna koli sekundarna uporaba pa ni mogoča.